Antenna

Ubiquiti Antenna เสาอากาศยี่ห้อ Ubiquiti เสาอากาศคุณภาพสูงมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ มีทั้ง Airmax Omni สำหรับใช้กระจายสัญญาณรอบทิศทางเป็นวงกว้าง , Airmax Sector กระจายสัญญาณออกจากทางด้านหน้า กระจายออกเป็น 90 – 120 องศา , Rocket Dish กระจายสัญญาณแบบเส้นตรงองศาแคบ ใช้สำหรับยิงสัญญาณระยะไกล เหมาะแก่การทำงานแบบ Point to Point หากท่านสนใจทางเราจำหน่ายสินค้า ยี่ห้อ ubiquiti ราคาถูก สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลา

มีสินค้า 4 ชิ้น

แสดง 1-4 of 4 ชิ้น

ตัวกรองที่ใช้งานอยู่