Rocket

Rocket อุปกรณ์กระจายสัญญาณกำลังส่งสูง ของ ยี่ห้อ Ubiquiti Rocket สามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ จะกระจายสัญญาณเพื่อให้ มือถือ , โน๊คบุ๊ค ใช้งาน หรือจะนำมาใช้ เพื่อทำการ Point to Point หรือ Point to Multipoint เพื่อเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คจากระยะไกล ก็สามารถทำได้เช่นกัน Rocket ต้องมี Antenna ต่อเพิ่ม เพื่อจะนำมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทั้งนี้ทั้งนั้นให้เหมาะสมกับงานที่สุด Rocket สามารถใส่ได้ทั้งเสาที่เป็นแบบรอบทิศทาง หรือ ทิศทางด้านหน้า  แล้วแต่ท่านจะเลือกว่าจะทำมาใช้งานแบบไหน ทางเราจำหน่ายสินค้า ยี่ห้อ ubiquiti ราคาถูก สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลา

มีสินค้า 6 ชิ้น

แสดง 1-6 of 6 ชิ้น

ตัวกรองที่ใช้งานอยู่